Søndagsskolen

Etter at Gud skapte mennesket i sitt bilde, lagde han ulike måter slik at mennesker kan vende seg til ham(GUD). Hvert menneske må først bli opplært, for å bruke begavelsen (ferdigheten) sin til å tjenestegjøre Gud. Man må ha tillit for å tro på Gud, for å følge troen er det nødvendig å ha nok forståelse og kunnskap om det vi tror på. Grunnlegende kunnskap om troen er uhyre viktig for å bli forpliktet til livets ende.

For at det «Folk er forsvunnet grunnet uvitenhet» (HoSe 4:6) ikke skal skje med oss, har kirken med Guds villige og Helliges bønn stiftet en søndagsskole som skal tjene alle på tvers av alder og kjønn. Kirken jobber på spreng med å belyse Gudsord og regler, slik at troende skal bli dedikerte, disiplinerte, og gjør gode gjerninger som vår frelser Jesu Kristi. Gjennom evangelium, sang, messe, nattgudstjenester fremmer kirken Guds ord til troende.

Som det går frem av navnet en søndagsskole er en skole hvor man evntuell barna lærer kirkens regler, tradisjon og historie, uavhengig av kjønn. Den er åpent på søndager, i hellige dager og i andre passende dager.

Selv om det ikke finnes direkte referering til søndagsskolen i biblen, var det vanlig å lære barna i kirker i det gamle testamentet. Dermed er denne praksisen blitt begynelsen av søndagsskolen.

Gud har beordret Israelere ved å si «Disse mine ord skal dere bære i hjerte og sinn. Bind dem om hånden som et tegn og ha dem på pannen som et merke. Lær dem videre til barna deres, snakk om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.  Skriv dem på dørstolpene i ditt hus og på portene dine.  Da skal dere og etterkommerne deres få leve lenge på den jorden som Herren med ed lovet å gi fedrene deres, like lenge som det hvelver seg en himmel over jorden» (5.Mosebok 11: 18-21). Og de sendte barne til Gudshus for å adlyde Guds order.

På samme måte i det nye testamentet har vår frelser Jesu kristi understrekket betydningen av å ta med barna til kirken; og å formidle dem Gudsord. Barna var ofte metaforer for de uskyldige i hans lære, og er skrevet gjenttate ganger i biblen. Dette underbygger at dagens søndagsskolen som er et lærested på tvers av alder og kjønn baserer seg på biblen. (matteu 18:3, 21:16, mark 9:37)

Begynnelsen av søndagsskolen i Etiopia var i kjølvannet av utbredelsen av moderne skolesystem for å veilede unge i Gudsord. Hovedsakelig etter at utenlandske skolelærere som kalte seg for jesuster brakte med seg mangelful og upresis tolkning av biblen derimot antall ellever i religionslæresteder minket over tid. Dermed søndagsskole og andre relegiøse aktiviteter som tiltrekker unge ble igangsatt. Innflytelsen av disse tiltakene har vært enormt i bevaringen og videreføringen av læren av den etiopiske ortodokse tewahdo kirken til unge.

I 1968 Etiopias kirkelig råd under avdelingen for evangelium og komunikasjon etablerte en sub-avdeling som het Søndagsskolens læreressekretæriat som jobbet for å styrke søndagsskolen. Senere i 1973 utviklet denne sub-avdelingen til å bli en egen avdeling for ungessak. I dag er det et stort institute under navnet søndagsskolens stiftelse og ledelse.

I 1978 ble Søndagsskolens rolle og nødvendighet ble annerkjent og fikk det offisielle jurdiske navnet «Søndagsskolen». Det ble også bestemt at hver kirke skulle ha en egen søndagsskole I henhold til kirkensregler. Institutet søndagsskolens stiftelse og ledelse idag har sine egne regler og forskrifter i tillegg til kirkensregler.

Søndagsskolen har bidratt enormt til å lære troen til unge slik at de beværer verdiene og tradisjonene under den stadig økende globaliseringen. Andre søsterkirker som den koptiske kirken i Egypt og Den ortodokse kirken i India har også en lang og bred erfaring med det.

Hoved årsaker til stiftelsen/etableringen av søndagsskolen

MÅL

  • For å videreføre læren, tradisjonen og verdien av kirken til den nye generasjonen
  • For å belyse troens verdier til alle troende
  • For å hjelpe unge til å bli produktive borger med god atferd
  • For å adlyde Gudsord altså «Tenk på din skaper i ungdommens dager» (FOR 12:1)

For å oppnå disse hoved målene, er det nødvendig å ha en sterk søndagsskole. Alt fra kirkelige råd til hver enkel kirke må spille sine roller for å utvikle barn og ungdoms kunnskap i troen. Ett av enstruksene vår frelser Jesu Kristi ga til apostelen Peter var å lære gudsord til barn og unge (John 21:15). Å styrke søndagsskolen er dermed å adlyde dette budskapet til vår frelser Jesu Kristi.

I tilegg til å lære barn og ungdom har søndagsskolen bidratt til å rekrutere dyktige kirkesbetjenter blant andre deakoner, prester, sangere, evangeliumer, biskoper og flere dedikerte troende som engasjerer seg i diverse kirkerelaterte jobber. For å sikre fremtiden til denne tradisjonen, er det viktig å etablere eventuelt å styrke søndagsskolen i hver kirke. Vi som bor i den vestilige verden er spesielt utsatt for globalisering, dermed er det vår religiøus plikt å sende barna til søndagsskolen.

Generelt sett har søndagsskolen en stor betydning, i kontinuiteten og utviklingen av Den Etiopiske Ortodokse Tewahdo kirkens tro, budskap og tradisjon. Det er vår religiøus plikt å bidra til å styrke den.