Menighetsrådet

Årlige planleggingen og budsjetteringen blir lagt frem til kirkens generalforsamling og til bispedømmets biskop vår fader Abune Ellias før den trer i kraft. Hvert halvår rapporterer rådet til generalforsamlingen og bispedømmet om arbeidet og pengebruken. Samtlige avdelinger i kirken legger planene og gjennomføringene deres til menighetsrådet.

Visjon

Visjonen vår kort fortalt: – «Å bygge en kvalitiets kirke som kan være et forbilde for andre»

  1. Å bygge egen kirke
  2. Å få disiplinerte, troverdige og vellykede troende
  3. Å lage religiøse aviser og ukeblad
  4. Å etablere bedrifter, frivillige organisasjoner og andre sosiell arangmenter som vil være til nytte for medllemer og samfunnet
  5. Å spre Guds ord til alle på tvers av nasjonallitiet, etnisitet, og sosielle tilhørighet.
  6. Å etablere medier altså å spre Guds ord via egen TV og radio kanal
  7. Å se barn og unge mestre språket, kulturen og historien til Etiopia
  8. Å få tilbake tidligere troende som av en eller annen grunn har forlat troen
  9. Å lage passende system til å forsyne evangelium til barn, unge, voksne og eldre
  10. Å hjelpe på enda bedre og organisert måte, de som slitter med ensomhet, psykiske problemmer og har ulike sosielle problemmer.

Menigheten ber alle til å bidra med det de kan altså ideer, penger, tid, konsultasjon osv til å få oppfylt visjonen vår.