Leksehjelpstilbud til barn og unge

Foreldre utvalg under Den Etiopiske Ortodokse kirke i Norge inviterer alle til å delta i leksehjelp programmet som er allerede i gang hver fredag mellom kl.17:00 og 19:30 i Alnafetgata 2, 0192 Oslo.

Vi oppfordrer frivillige blant foresatte til å være med å bidra i undervisningen.

Menighetsrådet.