Trekning av kirkebyggekomiteens lotteri 2017

Da er det gjennomført trekning av lotteriet den 21. Mai 2017.

Trekningsliste finner dere her:

Alt-i-ett tv høyttaler lodd nr. 67
Universal kjøkkenmaskin lodd nr. 132
Bestikk set 24 Stainless Steel lodd nr. 447
Gavekort på Taytu Eth. Restaurant 2 pers. lodd nr. 136
Gavekort på Taytu Eth. Restaurant 2 pers. lodd nr. 666
Digital personvekt lodd nr. 577

Vinnere bes ta kontakt på tlf. 99 47 97 30.

Tusen takk til alle som bidro med gevinster og alle som kjøpte lodd.