የአባልነት መመዝገቢያ ቅጽ


  የቤተሰብ አባላት / Familie Medlemmer

  ስም (ፓስፖርት ላይ እንደተጻፈ)/ Fullnavn

  የትውልድ ቀን / Fødselsdato

  ዝምድና/Slektskap

  አባል የሆኑበት ቤ/ክ/Medlem kirke

  በጣም አስፈላጊ ማሳሰቢያ / Viktig informasjon

  ቤተ ክርስቲያኗ የአባልነቱ ቅጽ በትክክል ተሞልቶ ሲደርሳት አባልነትን የሚያረጋግጥ የምስክር ወረቀት ይሰጠዎታል። ይህም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በኖርዌይ አባል መሆንዎን ያረጋግጣል። የኖርዌጅያን መንግሥት በአወጣው ሕግ መሠረት ከመንግሥት ለየአባላት የሚሰጠውን የአባላት የሃይማኖት የዓመት ክፍያ ለማግኘት፣ የአባላቱን የመለያ ቁጥር ለ fylkesmannen ማቅረብ ይገደዳል። በዚህ መሠረት የመለያ ቁጥሩ ብቻ ማለት ስምን ሳይጨምር የገንዘብ ክፍያውን ለማግኘት ይላካል። አስፈላጊው ቁጥጥር ከተከናወነ በኋላ ይህ መለያ ቁጥር በሙለ በfylkesmannen እና Brønnøysundregistrene ይሰረዛል።

  ይህንን የመለያ ቁጥር መስጠት በፈቃድዎ የሚያደርጉት ነው። የመለያ ቁጥሩ መስጠትን ካልፈለጉ ቤተ ክርስቲያኗ በእርስዎ ስም ምንም ዓይነት ገንዘብ አታገኝም ማለት ነው።

  Når trossamfunnet har mottatt innmeldingsblankett ferdig utfylt, vil du motta en innmeldingsattest. Dette er bevis på at du er medlem hos oss.

  Etter lov om trudomssamfunn og ymist anna kreves det liste over medlemmenes fødselsnumre ved utbetaling av tilskudd til trossamfunn. Våre medlemmers fødselsnumre oppgis derfor i forbindelse med innsending om krav om tilskudd til fylkesmannen. Når kontroll av fødselsnumre er gjennomført slettes disse av fylkesmannen og Brønnøysundregistrene som foretar kontrollen.

  Det er frivillig om du vil oppgi fødselsnummer. Dersom du ikke gjør det, kan ikke trossamfunnet kreve tilskudd for deg.