የሰበካ መንፈሳዊ አስተዳደር ጉባዔ አጋዥ ክፍሎች

 • ሰበካ መንፈሳዊ አስተዳደር ጉባዔ
  • እቅድና ልማት ክፍል
   • ፕሮጀክት ቀረጻና ክትትል ን/ክፍል
   • እቅድና ክትትል ን/ክፍል
   • ልማት ን/ክፍል
  • ህንጻ እድሳትና ክትትል ክፍል
  • በጎ አድራጎትና ምክር ክፍል
   • በጎ አድራጎት ን/ክፍል
   • ማህበራዊ አገልግሎት ን/ክፍል
  • አይሲቲ ክፍል
  • ሕግና ሥነ ሥርዓት ክፍል
  • መርሐ ግብርና መስተንግዶ ክፍል
   • ጽዳትና መስተንግዶ ን/ክፍል
   • ትራንስፖርትና አቅርቦት ን/ክፍል
   • ልዩ መርሐ ግብር አስተባባሪ ን/ክፍል